ACI Certified
Facebook Official
รวมคลังพระเครื่อง
ที่ผ่านการรับรอง
สมัครสมาชิก
รับสิทธิพิเศษมากมาย

ทำไม ต้องใช้บริการ จากเรา ?

สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทย ก่อตั้งโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในวงการพระเครื่องมากกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงการพระเครื่องเป็นอย่างดี และทำให้มั่นใจได้ว่าใบรับรองจากทางสถาบัน ACI ได้ผ่านการตรวจสอบ...

ทั้งสะดวกและรวดเร็ว ใน 3 ขั้นตอน

การตรวจวัตถุมงคล


  • ส่งพระตรวจสอบ
    ได้ที่สถาบันฯ

  • เซียนพระชื่อดัง
    ทำการตรวจสอบ

  • ออกเอกสารรับรอง
    ให้แก่เจ้าของพระเครื่อง

ระบบติดตามสถานะการทำงาน


เลขที่ใบตรวจเลข 6 หลัก เช่น 123456

แนะนำ

ข้อมูลพระเก่าและรายละเอียด

สร้างความเชื่อมั่นให้กับวงการพระเครื่องเมืองไทย
ให้มีกฎเกณฑ์และใบรับรองพระที่ได้มาตรฐาน
จากสมาคม ACI certified ที่ได้คุณภาพในการตรวจสอบ

ติดตาม

ข่าวสารและกิจกรรม