แจ้งชำระเงินค่าสมาชิก

สมัครสมาชิกกับสถาบัน เพื่อรับข้อเสนอพิเศษต่างๆ

รายละเอียดการโอนเงินสมัครสมาชิก

เลขบัตรประชาชน หรือ Passport No. *
วันที่โอนเงิน (Date)
เวลาที่โอนเงิน (Time)
โอนจากธนาคาร (Choose Bank)
อัพโหลดหลักฐานการสมัครสมาชิก
(Upload pay in slip)
(ไม่เกิน 5 MB) 0%
อัพโหลดไฟล์ได้ขนาดไม่เกิน 5MB. รองรับไฟล์, PNG, JPG,