ประวัติ

ความเป็นมาของสถาบัน

สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่อง พระบูชาแถวหน้าของเมืองไทย โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้พระเครื่อง พระบูชาไทย เป็นที่ยอมรับของประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งให้การตรวจสอบพระเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น โดยการตรวจสอบพระเครื่องยึดถือตามหลักมาตรฐานสากล ที่เป็นที่ยอมรับและสามารถพิสูจน์ได้จริง ซึ่งทางสถาบันฯรับตรวจสอบ การันตีวัตถุมงคล ประเมินราคาวัตถุมงคล และนอกจากนั้นวัตถุมงคลที่ผ่านการการันตีราคาจากทางสถาบันฯ ทางสถาบันฯยินดีรับเช่าทุกองค์

คณะกรรมการ

ดร.เสมอ งิ้วงาม

(ป๋อง สุพรรณ)

กรรมการบริหาร

คุณอนุศักดิ์ นารถกุลพัฒน์

(อ้า สุพรรณ)

ประธานที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์

คุณวุทธิชัย ธนาวุฒิกุล

(ต้า บางแค)

กรรมการบริหาร

คุณบัณฑิตพงษ์ นาคสินธุ์

(นิว เมืองชล)

กรรมการบริหาร

คุณอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย

(บอย ท่าพระจันทร์)

กรรมการบริหาร

ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของเมืองไทย

"มารวมกัน

ตรวจสอบพระ ...ให้กับคุณ"

สร้างความเชื่อมั่นให้กับวงการพระเครื่องเมืองไทยให้มีกฏเกณฑ์

และใบรับรองพระที่ได้มาตรฐาน