การตรวจสอบวัตถุมงคล

สะดวก รวดเร็วใน 3 ขั้นตอน

1

ส่งพระตรวจสอบที่สถาบัน

2

เซียนพระชื่อดังทำการตรวจสอบ

3

ออกเอกสารรับรองให้แก่เจ้าของพระเครื่อง

ระบบติดตามสถานะการทำงาน

เลขที่ใบตรวจเลข 6 หลัก เช่น 123456

ทำไมต้องใช้บริการจากเรา ?

สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทย ก่อตั้งโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ในวงการพระเครื่องมากกว่า 30 ปี

ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงการทางสถาบัน ACI ได้ผ่านการตรวจสอบโดยละเอียดจากคณะกรรมการและผ่านมาตรฐานสากล