ประวัติและความเป็นมา " เหรียญไพรีพินาศ เนื้อฝาบาตร กะไหล่ทอง บล็อกนิยม รุ่นปี พ.ศ.2495"

          "เหรียญไพรีพินาศ เนื้อฝาบาตร กะไหล่ทอง บล็อกนิยม รุ่นปี พ.ศ.2495"       สร้างในสมัย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นภวงศ์ ) วัดบวรนิเวศฯ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 13 ซึ่งตอนนี้เป็นเหรียญราคาหลักแสน ที่คนอยากได้มากกว่าจำนวนพระที่มีอยู่หลายแสนเท่า เพราะท่านผู้สร้างเป็นพระเถระองค์สำคัญมาก      สมเด็จเจ้าประคุณ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 22 พ.ย. พ.ศ.2495 แต่การจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกเนื่องในวันประสูติ มาดำเนินการกันในปี 2496 โดยมี พระสาธุ-ศีลสังวร (สนธิ์) เป็นแม่งานสร้าง โดยหล่อเททองหล่อพระกันเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2496      ซึ่งมีการเท พระไพรีพินาศ รุ่นแรก ได้แก่ พระบูชา พระกริ่ง พิมพ์บัวแหลม พิมพ์บัวเหลี่ยม พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ เหรียญไพรีพินาศ และ หม้อน้ำมนต์ และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ยังสร้าง เหรียญรูปพระจันทร์เสี้ยว (ไข่ผ่าซีก) รุ่นแรก หลังยันต์นูน ขึ้นด้วยในปี 2495--ใครมีของแท้ ก็ส่งมาแบ่งๆกันดู      เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช (ม.ร.ว.ชื่น) เป็นพระเชื้อพระวงศ์ที่มีความเคร่งครัดสมถะเรียบง่ายมาก แม้จะเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ แต่ในการเสด็จออกวัด ในตอนที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง มักจะดำเนินไม่นิยมใช้รถ ของที่มีผู้ถวาย ก็จะให้นำแจกจ่ายอย่างทั่วถึงไม่ยึดติด วัดบวรฯจึงมีธรรมเนียม จับสลากของวันประสูติ กันทุกปี      ทรงเป็นพระสุปฏิปันโนโปรดห่มสบงจีวรสีเหลืองที่ย้อมด้วยน้ำแก่นขนุน (สีกรัก) ตลอดเวลาที่ทรงผนวชกว่า 70 ปี และไม่ถือยศศักดิ์เป็นสำคัญ ตอนที่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธ สิ้นพระชนม์ และคณะสงฆ์มีความเห็นจะให้พระองค์ดำรงตำแหน่งสืบต่อเพราะทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ แต่ทรงคัดค้านเองว่า สมเด็จพระวันรัต (แพ) วัดสุทัศน์ มีอายุพรรษามากกว่าจึงสมควรได้รับการแต่งตั้ง      ในสมัยนั้น มักจะมีเจ้านายฝ่ายเขมร มอญ พม่า มาเข้าเฝ้าเสมอ เช่น พระเจ้านโรดมสีหนุ เพราะพระสนมเอกเป็นหลานของเจ้าประคุณสมเด็จฯ และเมื่อสืบลำดับฝ่ายราชวงศ์ไทย พบว่า เจ้าประคุณสมเด็จฯ ทรงเป็นเหลนของ เจ้าจอมมารดาน้อย (ธิดาของ เจ้าฟ้าอภัย พระโอรสของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช)      ด้วยความเป็น สมเด็จพระสังฆราชฯ ผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ ที่รัชกาลที่ 5-6-7-8 ทรงนับถือมาก และยังเป็นพระอาจารย์ของรัชกาลที่ 6-7-8 ด้วย กับเป็นพระราชอุปัชฌาย์ของ รัชกาลที่ 9 ในการทรงพระผนวช จึงทำให้วัตถุมงคลที่จัดสร้างในสมัยของพระองค์ท่านทุกชนิด เพิ่มคุณค่าไม่เคยหยุด ใครจะหาก็รีบหาซะ เพราะราคาไม่เคยหยุดเลยครับ     #สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทย เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 1 (เปิดบริการทุกวัน)<br /> เวลา 11.00 น. - 20.00 น. ติดต่อ 02-1938223-4 / 065-5824972         #ป๋องสุพรรณการันตี <br />         #สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทย<br />         #ใบรับรองพระแท้ <br />         #ออกใบรับรองพระแท้ <br />         #ใบรับรองพระ<br />         #ตรวจสอบพระ <br />         #ตรวจสอบวัตถุมงคล

  อัพเดต: 31/07/2020

  อ่าน:  6,726  คน