ทำความรู้จัก สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทย

ประวัติ ความเป็นมาของสถาบัน

สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่อง พระบูชาแถวหน้าของเมืองไทย โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้พระเครื่อง พระบูชาไทย เป็นที่ยอมรับของประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งให้การตรวจสอบพระเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น โดยการตรวจสอบพระเครื่องยึดถือตามหลักมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับและสามารถพิสูจน์ได้จริง ซึ่งทางสถาบันฯรับตรวจสอบ การันตีวัตถุมงคล ประเมินราคาวัตถุมงคล และนอกจากนั้นวัตถุมงคลที่ผ่านการการันตีราคาจากทางสถาบันฯ ทางสถาบันฯยินดีรับเช่าทุกองค์

 • ดร.เสมอ งิ้วงาม (ป๋อง สุพรรณ)

  กรรมการบริหาร

 • คุณ อนุศักดิ์ นารถกุลพัฒน์ (อ้า สุพรรณ)

  ประธานที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์

 • คุณ วุทธิชัย ธนาวุฒิกุล (ต้า บางแค)

  กรรมการบริหาร

 • ดร.เสมอ งิ้วงาม (ป๋อง สุพรรณ)

  กรรมการบริหาร

 • คุณ อนุศักดิ์ นารถกุลพัฒน์ (อ้า สุพรรณ)

  ประธานที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์

 • คุณ วุทธิชัย ธนาวุฒิกุล (ต้า บางแค)

  กรรมการบริหาร

 • คุณ บัณฑิตพงษ์ นาคสินธุ์ (นิว เมืองชล)

  กรรมการบริหาร

 • คุณ อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย (บอย ท่าพระจันทร์)

  กรรมการบริหาร

 • คุณ บัณฑิตพงษ์ นาคสินธุ์ (นิว เมืองชล)

  กรรมการบริหาร

 • คุณ อรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย (บอย ท่าพระจันทร์)

  กรรมการบริหาร

ทำไมต้องใช้บริการจากเรา

สถาบันรับรองและตรวจสอบวัตถุมงคลประเทศไทย ก่อตั้งโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในวงการพระเครื่องมากกว่า 30 ปี
ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จักในวงการพระเครื่องเป็นอย่างดี และทำให้มั่นใจได้ว่าใบรับรองจากทางสถาบัน ACI
ได้ผ่านการตรวจสอบโดยละเอียดจากคณะกรรมการและผ่านมาตราฐานสากล

ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของเมืองไทย

"มารวมกัน
ตรวจสอบพระ ...ให้กับคุณ"

สร้างความเชื่อมั่นให้กับวงการพระเครื่องเมืองไทย
ให้มีกฏเกณฑ์และใบรับรองพระที่ได้มาตรฐาน