ติดตามงานตรวจสอบ

ขั้นตอนการดำเนินงานของทางสถาบัน

1

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง

2

กำลังทำการตรวจสอบวัตถุมงคล
ของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญ

3

ดำเนินการเสร็จสิ้น

  • กำลังดำเนินการ
  • กำลังทำการตรวจสอบวัตถุมงคล ของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ดำเนินการเสร็จสิ้น
ระบบกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนา
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-193-8223-4 หรือ 065-582-4972