• พิเศษสุดสำหรับสมาชิก (สมัครสมาชิก 1,000บาท/ปี)
  • ส่วนลด 10% ในการเซอร์แบบต่างๆ ของทางสถาบัน