ติดตามงานตรวจสอบ ท่านสามารถเช็คสถานะการตรวจสอบพระเครื่องของท่านได้ตลอดเวลา ที่นี่

ขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุมงคล ตรวจสอบวัตถุมงคลโดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ในวงการพระเครื่อง

การตรวจสอบวัตถุมงคล เริ่มต้นโดยเจ้าของพระนำส่งวัตถุมงคลที่
ต้องการตรวจสอบมาที่สถาบันฯ ทางเราจะออกเอกสารส่งตรวจ
และใบรับวัตถุมงคลให้แก่ท่าน สำหรับใช้ยืนยันเมื่อมารับวัตถุมงคลคืน
และเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการจากเรา

ทางสถาบันฯ นำวัตถุมงคลของท่านมาตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่อง พระบูชาแถวหน้าของเมืองไทยชื่อดัง
ผู้มีประสบการณ์ในวงการพระเครื่อง เพื่อการันตีและตรวจสอบ
ว่าเป็นวัตถุมงคลและพระเครื่องที่ได้มาตรฐาน หรือพระเครื่องที่
ไม่ผ่านตามมาตรฐาน

เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้วทางสถาบันฯ จะออกเอกสารรับรอง
อย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันว่าวัตถุมงคลของท่านเป็นไปตาม
มาตรฐาน โดยสามารถมั่นใจได้ว่าทางสถาบันฯ นั้นมี
กฏเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากลและมีคุณภาพ

แนะนำการบริการ

สถาบันบริการตรวจสอบวัตถุมงคลที่มีกฏเกณฑ์และมาตรฐานที่เชื่อถือได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพระเครื่อง พระบูชาแถวหน้าของเมืองไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ในวงการพระเครื่องมากกว่า 30 ปี เป็นผู้ตรวจสอบและออกใบรับรอง Certificate
วัตถุมงคลที่ผ่านการการันตีราคาจากทางสถาบันฯ ทางสถาบันฯ ยินดีรับเช่าทุกองค์